Schilderijen

Filter op prijs

Tijdkring IIX

Een hele reeks van bont gekleurde terrasstoelen vormen een soort van kring die als een soort planeten draaien om het midden. Waar bevinden ze zich? En wat is er gebeurd? Scherpe schaduwen suggereren een felle lichtbron, mogelijk de zon, na een zeer zware bui. De gedachte aan een stoelendans dringt zich ook op.

Get Real

475.00

Het fenomeen dat pixels naarmate ze kleiner worden dan wel dat de afstand tot de pixels groter wordt maakt dat je het afgebeelde zelf weer gaat zien is hier uitgangspunt. De pixels worden weer echt zogezegd.

Babylonische partituur

5,250.00

Een stapeling tot een patroon van een groot aantal designklassiekers. Babylonisch refereert aan de toren van Babel waar ik vele werken over heb gemaakt. Torens van eindeloze rijen gestapelde stoelen. Een eerdere stapeling was de gelijknamige linosnede waarbij ik met een vorm een plaat van 40 x 40 zo effectief en constructief zo correct mogelijk heb gevuld. Hier doe ik dat op een groter vlak.

Afstammelingen II

Afstammelingen II is net als de min of meer tezelfdertijd gemaakte Afstammelingen eigenlijk een afstammeling van mijn aquarel Rietveld. De daar bij toeval gevonden oplossing is in dit werk bewust gebruikt en door de grotere openingen, in combinatie met de ranke buizen, levert het een rijk palet aan schaduwen op. Naast de eerste één-buisframe stoel van Mart Stam heb ik het vlak gevuld met allemaal navolgers ofwel Afstammelingen.

Afstammelingen

Afstammelingen I is net als de min of meer tezelfdertijd gemaakte Afstammelingen II eigenlijk een afstammeling van mijn aquarel Rietveld. De daar bij toeval gevonden oplossing is in dit werk bewust gebruikt en door de grotere openingen, in combinatie met de ranke buizen, levert het een rijk palet aan schaduwen op. Naast de eerste één-buisframe stoel van Mart Stam heb ik het vlak gevuld met allemaal navolgers ofwel Afstammelingen.

Babel III

7,500.00

Geïnspireerd op de koepel van het Pantheon in Rome als je binnenstaande naar het gewelf kijkt, heb ik een poging gedaan dat gevoel te verbeelden aan de hand van een doorwrochte stapeling van stoelen. Het licht draaiende gevoel wat je in zo’n grote ruimte kan krijgen als je je hoofd in je nek legt en enkel de ruimte op je in laat werken.

Ik ben geen stoel

Een niet mis te verstane uiting van deze stoel, eh getekende stoel. Een speelse verwijzing naar de Belgische surrealistische schilder René Magritte en dan met name naar zijn beroemde schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe‘.

Perpetuüm mobile III

1,275.00

Een reeks van geschakelde stoelen zijn vanuit de (ronde) rand zodanig afgebeeld dat de leuningen een soort naar binnen gekeerd tandwiel vormen. De opening biedt zicht op een soort melkweg die de cyclische beweging versterkt. Geen begin geen eind, slechts tijd.

Pas de Deux X (Balancing Berkovich)

700.00

Een van de meest recente uit een flinke reeks van ‘dansduetten’ tussen twee stoelen van hetzelfde type. Alle werken in deze reeks, meest aquarellen maar ook enkele potloodtekeningen, kenmerken zich doordat twee stoelen van hetzelfde type op enig punt elkaar vinden en daar versmelten geheel in de geest van een intense pas de deux. In dit geval betreft het een ontwerp van Elmar Berkovich.

Pas de Deux XI

De meest recente uit een flinke reeks van ‘dansduetten’ tussen twee stoelen van hetzelfde type. Alle werken in deze reeks, meest aquarellen maar ook enkele potloodtekeningen, kenmerken zich doordat twee stoelen van hetzelfde type op enig punt elkaar vinden en daar versmelten geheel in de geest van een intense pas de deux. In dit geval betreft het een ontwerp van de Deen Arne Jacobsen.

Babel try out

3,975.00

Een soort patroon ontstaat door deze zorgvuldig gestapelde veelal iconische stoelen. Het lage standpunt alsmede het tegenlicht zorgen voor een wat apocalyptische sfeer. De stoelen worden een beetje gereduceerd tot hun silhouet. In die zin is dit een wat vrijere én kleurrijkere variatie op Stapeling en Babel, beide linosnedes. Dit filmpje geeft een inkijk in de ‘making of’.

Leerstoelen II

Opdracht

(Niet te koop)

Een soort van gescheiden tweeluik. Een goed op elkaar ingespeeld duo in de kinderfysiotherapie en logopedie is de geadresseerde van deze leerstoelen. Deze II en de ander I, hun specialisme is te herkennen aan de geplaatste voorwerpen. Kennis en hulpmiddelen in de laatjes en via het koord verbonden tot een eenheid die prachtig in balans is.

Leerstoelen

Opdracht

(Niet te koop)

Een soort van gescheiden tweeluik. Een goed op elkaar ingespeeld duo in de kinderfysiotherapie en logopedie is de geadresseerde van deze leerstoelen. De ene I en de ander II, hun specialisme is te herkennen aan de geplaatste voorwerpen. Kennis en hulpmiddelen in de laatjes en via het koord verbonden tot een eenheid die prachtig in balans is.

Kwartet II

1,575.00

Patronen van de massa. Stoelen in een leeg stadion of theater fraai glooiend voor optimaal zicht. De keuze voor dit extreem liggende formaat heeft daar alles mee te maken en voert de spanning tussen het kwartet en het publiek, de zaal verder op. De gekozen kleurstelling en het contrast daarin onderstrepen dit.
Voor het alle stoelen (op het kwartet na) zijn drie mallen gebruikt, links, frontaal en rechts.

Rietveld III

550.00

De andere minstens zo beroemde stoel van Gerrit Rietveld bleek zich ook goed te voegen in een isometrisch grid. Dus na Rietveld, helemaal vol met zigzag-stoelen nu deze helemaal vol met roodblauwe stoelen.

Gestrand

Zo’n klassieke uitklap strandstoel bleek na wat denkwerk, heel goed in een soort doorlopend patroon te verwerken. De ultieme zee/strandkleuren blijven toch marine-blauw en wit geplaatst op het zand. Waar anders? Natuurlijk een slagschaduw erbij vanwege het zonnige weer.
De tekening deed mij meteen denken aan het strand in Rimini in Italië waar het grootste deel van het strand geclaimd was door hotels en waar hun territorium gemarkeerd werd door rijen zorgvuldig opgestelde strandstoelen. Een soort file voor de zee, van daar Gestrand.