Babel III

Babel III

7,500.00

Geïnspireerd op de koepel van het Pantheon in Rome als je binnenstaande naar het gewelf kijkt, heb ik een poging gedaan dat gevoel te verbeelden aan de hand van een doorwrochte stapeling van stoelen. Het licht draaiende gevoel wat je in zo’n grote ruimte kan krijgen als je je hoofd in je nek legt en enkel de ruimte op je in laat werken.