2018

Filter op prijs

(S)Eat

325.00

De twee schroeven in de rugleuning zijn net een paar ogen. Op die manier kijkend is de ruimte tussen rugleuning en zitting de mond. Om dit te accentueren heb ik de tanden toegevoegd. Zie ook de tekeningen Backman en Verbeten.

Strip

475.00

Een lijst is een kader dus de stap naar een strip is in dat opzicht niet zo groot. In de geest van de grote Belgische surrealistische schilder René Magritte, en dan vooral zijn beroemde werk ‘Ceci n’est pas une pipe‘, speel ik een semantisch spel in ‘het verhaal’ met het begrip ‘stoel’ en hoe je dat kan tekenen. Een strip aan de muur.

Babylonische partituur

5,250.00

Een stapeling tot een patroon van een groot aantal designklassiekers. Babylonisch refereert aan de toren van Babel waar ik vele werken over heb gemaakt. Torens van eindeloze rijen gestapelde stoelen. Een eerdere stapeling was de gelijknamige linosnede waarbij ik met een vorm een plaat van 40 x 40 zo effectief en constructief zo correct mogelijk heb gevuld. Hier doe ik dat op een groter vlak.

Telepathie

900.00

Telepathie is uiteraard ontleent aan de wereld van de strip, de striptaal. Het werken met onder meer tekstballonnen en denkwolkjes. Zo’n vorm zou ook een lijst kunnen zijn die je tegen de muur hangt, hetgeen erin getekend is is dan de gedachte. In mijn geval was ik toen nogal met Rietveld bezig vandaar de Rood-blauwe stoel.

The great Escape

Een diptiek met een getekende stoelleuning van een Cees Braakman en de andere met enkel een ingelijst vel papier. Gelukkig maakt de lijst veel goed. Die is er tenslotte om de tekening te beschermen. De vraag is of dat in het linkerdeel gelukt is?

Framed II

525.00

Van tijd tot tijd speel ik met de relatie tussen tekening, passe-partout, lijst en muur. Een terugkerend onderliggend gegeven.
Framing Rietveld is daar een mooi voorbeeld van en deze speelt ook met dat gegeven. Er is eigenlijk maar één object waar de lijst, passe-partout en dus de tekening, onvervreemdbaar onderdeel van uit maken. Zie ook Framed III.

Kijk!

De bevestiging van de leuning van Cees Braakmans stoel SB02 op drie punten levert zonder daar grote ingrepen aan te doen een hele reeks mogelijkheden op, zie bijvoorbeeld mijn tekeningen Pinocchio I, II en III of The great Escape. Door daar juist op in te zoomen krijgt hij/zij iets aandoenlijks. Door ‘m iets te kantelen ontstaat een kijkrichting: Kijk!

Fanzone

Bij het verschijnen van mijn boek ‘All in the family‘ heb ik voor een aantal mensen die me op enigerlei wijze hebben geholpen een cadeau in de vorm van een ingelijste tekening annex luxe boekcassette gemaakt. Dat inspireerde mij weer om er meer te maken en daar is dit er (nog) een van.
Zie ‘Duet II‘, ‘Pen en gat‘, Schietstoel III en Schildersstoel III.
Deze tekening is dus inclusief dat boek.

Altaar stuk

1,750.00

De Jacobskapel in Venlo bekijkend besloot ik om me, voor de expositie daar, te beperken tot enkel potloodtekeningen. Dat paste voor mijn gevoel beter in deze ingetogen oude ruimte. Maar in een kapel hoort ook een altaarstuk en dat had ik niet. Wat beeld ik, binnen mijn denkraam, dan af op zo’n drieluik?

Framed III

Al vele jaren speel ik van tijd tot tijd met de relatie tussen tekening, passe-partout, lijst en muur.
Framing Rietveld is daar een mooi voorbeeld van en deze speelt ook met dat gegeven. Wat is nog beeld en wanneer is het lijst? Zie ook Framed II.

Afstammelingen II

975.00

Afstammelingen II is net als de min of meer tezelfdertijd gemaakte Afstammelingen eigenlijk een afstammeling van mijn aquarel Rietveld. De daar bij toeval gevonden oplossing is in dit werk bewust gebruikt en door de grotere openingen, in combinatie met de ranke buizen, levert het een rijk palet aan schaduwen op. Naast de eerste één-buisframe stoel van Mart Stam heb ik het vlak gevuld met allemaal navolgers ofwel Afstammelingen.

Twee Vouwstoelen

Waar vouwen zoal op kan stoelen…

Schildersstoel III

285.00

Uit de luxe-boekcassette annex potloodtekening-reeks. Mijn good old bureaustoel, hij wordt wat stram, gecombineerd met een flinke blokkwast. Zie ook uit deze reeks Schietstoel III, Klokkenstoel en Fanzone.

Afstammelingen

975.00

Afstammelingen I is net als de min of meer tezelfdertijd gemaakte Afstammelingen II eigenlijk een afstammeling van mijn aquarel Rietveld. De daar bij toeval gevonden oplossing is in dit werk bewust gebruikt en door de grotere openingen, in combinatie met de ranke buizen, levert het een rijk palet aan schaduwen op. Naast de eerste één-buisframe stoel van Mart Stam heb ik het vlak gevuld met allemaal navolgers ofwel Afstammelingen.

Kwartet II

335.00

Dit Kwartet zijn vier van de zes stoelen die vroeger thuis om de eettafel stonden. Ik had twee broers en een zus, een kwartet kinderen dus. De stoelen waren uiteraard even groot en oud, wij echter niet. Dit spanningsveld heb ik verbeeld door vier evengrote stoelen af te beelden in een scheve lijst waardoor de de stoel die ruimer in de lijst staat kleiner lijkt en andersom de andere groter.

Escher encontra Ponti

375.00

Zo’n beetje mijn eerste potloodtekening met een stoel was ‘Escher in Oirschot‘. Een sport die voor de voorste poot getekend was, waar hij er perspectivisch gezien eigenlijk achter hoorde. Een simpele ingreep met grote gevolgen voor mij. Die Escher-ingreep op deze Oirschotse stoel leidde tot de genoemde titel. Escher is een beetje een soortnaam geworden voor dit soort perspectivische ingrepen. Dus wanneer ik dat doe met ‘Superleggera‘ van Gio Ponti ontmoeten (encontra in het Italiaans) zij elkaar.