Framed II

Framed II

525.00

Van tijd tot tijd speel ik met de relatie tussen tekening, passe-partout, lijst en muur. Een terugkerend onderliggend gegeven.
Framing Rietveld is daar een mooi voorbeeld van en deze speelt ook met dat gegeven. Er is eigenlijk maar één object waar de lijst, passe-partout en dus de tekening, onvervreemdbaar onderdeel van uit maken. Zie ook Framed III.