Schilderijen

Filter op prijs

De blauwe planeet

2,000.00

Het stoelen-universum kent een ongekende rijkdom aan variëteiten en kleuren. Ook biedt het een keur aan onderlinge relaties en dwarsverbanden. Stoelen uit mijn eigen verleden en dagelijkse leven en onbereikbare stoelen want zeldzaam en kostbaar en kwetsbaar. In drie dimensies op het platte vlak zijn er echter weinig beperkingen.

Droste effect

700.00

Het naar de Nederlandse chocolade-fabrikant genoemde effect, het droste-effect, drong zich meteen op toen ik deze aquarel maakte.

Samenzwering II

400.00

Een viertal stoelen samengeklonken, eh samengezworen met hun schaduw dreigend vooruit geworpen.
Kijk ook eens naar Samenzwering IV, de potloodtekening Kring en Verbroedering.

Maaltijd der vrienden

Na eerst voornamelijk mijn eigen vertrouwde stoel gebruikt te hebben dienden geleidelijk aan ook ‘vreemde’ zich aan. In het begin direct gekoppeld aan een door een andere kunstenaar gemaakte of afgebeelde stoel zoals bijvoorbeeld door Van Gogh, Duchamps en Magritte en dan vooral omdat ik ze gebruikt had in eerdere werken. Om zo al deze ‘vrienden’ eens uit te nodigen aan een gezamenlijk maal dat leek me wel wat.

Stoelendans

500.00

Een kring met stoelen blijft een intrigerend gegeven voor mij. Verwachting, ritme, symmetrie, tijd, familie, gesprek of vergadering, zo maar wat begrippen die in dit verband opkomen. En stoelendans natuurlijk, een rondedans met een stoel minder dan dansers. Zoals gebruikelijk heb ik de dansers niet nodig.
Kijk ook eens naar ‘Collier‘, dat is een anamorfose van dit werk. Verder zijn er op deze site talloze cirkelvormen terug te vinden zoals Kringloop uit 1997, Tijdkring IV uit 2008 of Tijdkring VII uit 2016.

Zetels voor zwarte gaten

2,750.00

Stoelen gebruiken als letter om daar mee een boodschap over te brengen was voor mij een vondst. Zeker als je dan de titel van het werk daarmee in een ander daglicht kan stellen. ‘Z onder titel‘ bijvoorbeeld is zo zeker een speels commentaar op de vele gelijknamige werken in talloze musea. En Zetels voor zwarte gaten is zo een aanbod voor fenomenen in het universum. De stoelen annex letters zijn de hemellichamen die het uitspansel vullen.

Knoop

875.00

Een lijntekening van een veld, een patroon van stoelzittingen geschraagd door poten heb ik letterlijk in de knoop gelegd. Deze situatie heb ik vervolgens eerst getekend en daarna geschilderd.

Kringloop

1,500.00

Een lichtkroon van stoelen Of een ufo zo je wil maar dan wel een met vertrouwde elementen.

Z onder titel

575.00

What you see is what you get ofwel Z onder titel. In deze periode heb ik een reeks van werken gemaakt met de stoel als letter. Zoals Alfabet, Meubelshow en als meest imposante Zetels voor zwarte gaten.