Lockdown

Lockdown

285.00

At the end of the day, chair upside down on your table as a final chord. That leaves plenty of room for the sweeping team.

It looks like a seemingly familiar situation, but it soon turns out to be a special intergrowth with mainly adverse effects for the users. Moreover, as a result of this unification, the drawers can no longer be opened and thus the knowledge and materials stored in it are unaccessible: a Lockdown.

Naturally, the drawing refers to the countless classrooms that were inaccessible to millions of children worldwide during the corona crisis.

 

Aan het eind van de dag stoeltje omgekeerd op je tafeltje bij wijze van slotakkoord. Dat geeft ruim baan voor de veegploeg.

Een ogenschijnlijk vertrouwde situatie lijkt het maar al snel blijkt hier sprake van een bijzondere vergroeiing met vooral nadelige effecten voor de gebruikers. Bovendien is het ladenblok als gevolg van deze één-wording niet meer te openen en daarmee zijn de erin opgeborgen kennis en materialen afgesloten: een Lockdown.

Uiteraard verwijst de tekening naar de ontelbare klaslokalen die gedurende de corona-crisis ontoegankelijk waren voor de miljoenen kinderen wereldwijd.

Additional information

Weight 2 kg
Dimensions 34 × 28 × 4 cm
Dimensions

32,5 x 26,5 x 3 cm

Jaartal