Schommel II 2017
potlood op papier
24,5 x 31,5

Gelukkige prijswinnaars in Venlo 

Tijdens mijn expositie in de Goltziusgalerie in het Kunstencentrum Venlo mocht ik ook een etalage inrichten in boekhandel Koops in de Klaasstraat in Venlo. Om wat activiteit tussen beide locaties te stimuleren bedacht ik een 'Zoek de verschillen'. Ik had daartoe twee werken die op enkele punten van elkaar verschillen nl. 'Gestrand' en 'Gestrand II'.  
Best veel mensen hebben de moeite genomen een formulier in te leveren. En een aantal had er écht werk van gemaakt wat mij weer enorm deugd deed. 
De glansrijke winnaar of eigenlijk meervoud want het betrof moeder Anke en dochter Sara, spanden wat dat betreft de kroon. Een prachtig steekhoudend verhaal waar het plezier vanaf spatte. 
Voor mij de terechte winnaars. Op vrijdag 19 januari j.l. was het zover en bezocht ik hun in hun met veel speelgoed gedecoreerde sfeervolle en fraai gelegen woning in de gemeente Venlo. 
Naast de potloodtekening 'schommel II' kregen ze ook nog een exemplaar van mijn boek All in the family.